Alectas helårsresultat 2021

Rekordavkastning för Alecta Optimal Pension på 24,1 procent!

2021 var avkastningen för den premiebestämda försäkringen
Alecta Optimal Pension 24,1 procent, och för den förmånsbestämda försäkringen ITP 2, 15,2 procent. Det är ett av Alectas bästa år någonsin sett till avkastning och bidrar till att privatkunderna får högre pension och att företagskunderna får lägre kostnader för sina anställdas pensionsförmåner.

Sjunkande koldioxidavtryck 

Alectas totala klimatavtryck från aktieportföljen har de senaste fem åren minskat med 40 procent. I dag har vi med god marginal det lägsta avtrycket bland jämför­bara bolag.  

Alecta har också satt mål om fortsatt minskningar av koldioxidutsläpp med 25 procent till 2025 för innehav i aktier och företagsobligationer, med slutmålet att ha en koldioxidneutral tillgångsportfölj 2050.

Höjda pensioner och sänkta premier

Alecta höjde de förmånsbestämda pensionsutbetalningar och intjänade pensionsrätter (så kallad fribrevsuppräkning) med 2,51 procent  och sänkte riskpremierna för sjukförsäkring och införde premiereduktioner för förmåns­bestämd ålders- och familjepension med 30 procent i förhållande till premienivån i november.

Investeringar för en hållbar framtid

Flera stora investeringar som på olika sätt har potential att bidra till en mer hållbar framtid gjordes under året, bland annat i Stena Renewable, verksamt inom förnyelsebar energi, fjärrvärmebolaget Stockholm Exergi och 1 miljard kronor i en obligation för social hållbarhet. Alecta har investerat nästan 75 miljarder kronor i gröna obligationer eller andra investeringar med mätbar miljömässig eller social nytta. Det gör Alecta till en av världens största aktörer på området. 

Läs mer

Pressmeddelande 2022-02-18

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice