Alecta tar plats i styrelsen för Min pension

2018-05-14 Katarina Thorslund, chef för avdelningen Kund och vice vd på Alecta, är ny suppleant i styrelsen för Min pension.

På minpension.se kan Alectas privatkunder få en samlad bild av den pension som tjänats in i Sverige. Kunden kan se den allmänna pension, tjänstepensionen och det privata pensionssparandet. Min pension är ett oberoende samarbete mellan staten, pensionsbolagen och Svensk Försäkring, försäkringsbolagens branschorganisation i Sverige.

– Jag är naturligtvis stolt över detta förtroendeuppdrag och hoppas kunna bidra på ett positivt vis. Min pension är en viktig tjänst för Alectas kunder. I dagsläget väljer 550 000 av våra kunder att besöka Min pension varje år, det är inte bara en stor andel av Alectas kunder utan också en stor del av de totala inloggningarna på Min pension, säger Katarina Thorslund.

Styrelsen för Min pension ska bestå av tre ledamöter från försäkringsbranschen, en ledamot från SPV och två ledamöter från Pensionsmyndigheten.

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Har du istället en fråga till vår kundservice? Kontakta oss.

Tack för din återkoppling!