Nyhet 2017-06-21

Ägarstyrning – trender från vårens bolagsstämmor

2017-06-21 Ökad öppenhet, mer mångfald och mer oberoende styrelser. Det är några av de aktuella trender inom ägarstyrning som Alecta sett under vårens bolagsstämmor.

Med närmare 800 miljarder i förvaltat kapital som till stor del är placerat i aktier har Alecta en inflytelserik roll när det gäller att arbeta för såväl aktieägarnas som det enskilda bolagets bästa.

Röstat på 100 bolagsstämmor under 2017

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsorgan och tillsammans med valberedningsarbetet Alectas viktigaste verktyg för ägarstyrningen. Under våren har Alectas representanter röstat på drygt 100 bolagsstämmor. Av dessa har Alectas ägaransvarige Ramsay Brufer deltagit i ett tiotal.
En av de tydliga trender han sett är ökade krav på transparens och öppenhet.

– Ett bra exempel på detta är Investor som under flera år haft något som de kallar för Investordialogen. Vd och ordförande står till stämmans förfogande för en frågetimme där det är fritt fram för alla aktieägare, oavsett storlek, att ställa vilka frågor man vill. I år var den timmen mer välbesökt än någonsin, säger Ramsay Brufer.

Bland det som dök upp under årets dialog fanns exempelvis frågor om nya investeringar och hur Ericsson ska komma på rätt köl igen men även utseendet på Investors annonser och en fråga om hur stor upplagan är på Investors årsredovisning, detta med anledning av de koldioxidutsläpp som produktionen och distributionen orsakar.

Ökade krav på mix av erfarenheter

En annan viktig trend gäller de ökande kraven på att bolagsstyrelserna har en bättre mix sett till kön, bakgrund och erfarenheter.

– Grupper som består av människor med skilda erfarenheter och perspektiv är mer effektiva och dynamiska än grupper som består av alltför lika individer, säger Ramsay Brufer och utvecklar sitt resonemang.

– Det har funnits tidigare exempel bland våra portföljbolag då styrelsen visat sig bestå av kompisgäng där styrelsearbetet inte har fungerat eftersom man inte kunnat ta tag i besvärliga frågor eller inte lyckats få vd att verkställa styrelsens beslut.

Dialog direkt med ledamöter i utländska bolag

När det gäller de utländska innehaven är Alectas förutsättningar för ägarstyrning mer begränsade jämfört med de svenska innehaven. Men Alecta har under våren haft ett tiotal dialoger direkt med styrelseledamöter i utländska bolag, främst amerikanska.

– Det vi vill jobba för är att styrelserna ska ha en övervägande del oberoende ledamöter och att ersättningarna till ledande befattningshavare ska vara väl motiverade, transparenta och marknadsmässiga. De förändringarna kanske inte sker i en handvändning men det som är positivt är att vi märker att företagen lyssnar på oss, och att de lyssnar mer när vi samarbetar med andra ägare, säger Ramsay Brufer.

Läs mer

Läs gärna hela rapporten här

Fem aktuella trender inom ägarstyrning

 1. Långsiktighet
  Arbetet i valberedningarna utgår mer från bolagets långsiktiga strategier och behov, och präglas av större kontinuitet än tidigare. I en föränderlig omvärld med hög utvecklingstakt blir långsiktighet ett förhållningssätt för att säkerställa en framgångsrik framtid.

 2. Transparens
  Ersättningsfrågor hamnar allt mer i fokus och det är viktigt att bolag har en genomtänkt och ändamålsenlig ersättningspolicy som är begriplig och transparent. 

 3. Hållbarhet 
  Hållbarhetsfrågor blir i större utsträckning integrerade i kapitalförvaltningen. Ett bra förhållningssätt till miljö, affärsetik och sociala frågor utgör en förutsättning för att bolag ska kunna upprätthålla en uthålligt god konkurrenskraft och hållbar lönsamhet. Frågan drivs både av den allmänna opinionen och regeringens krav att finans- och försäkringsbranschen tar ett större ansvar.

 4. Mångfald
  Kraven ökar på att styrelser och företagsledningar har en sammansättning som speglar samhället i stort, med jämnare fördelning mellan män och kvinnor, och personer med olika bakgrund och erfarenheter.

 5. Internationalisering
  Det blir allt vanligare att stora aktieägare samarbetar över landsgränserna för att uppnå större effekt i enskilda frågor som berör bolag där man är aktieägare.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice