Om fullmakter

En arbetsgivare eller en privatperson kan anlita ett ombud för att få hjälp med sin tjänstepension i Alecta. För detta krävs en fullmakt.

För att Alecta ska godkänna en fullmakt gäller 

  • Alla fullmakter ska vara skriftliga, daterade och undertecknade.
  • En företagsfullmakt måste vara undertecknad av behörig firmatecknare.
  • Vi godkänner alla mallar enligt kraven ovan, men rekommenderar Alectas egna fullmaktsmallar eller branschorganisationen Sfm:s (Svenska försäkringsförmedlares förening) mallar.
  • Huvudprincipen är att en fullmakt ger ombudet rätt att hämta samma information som arbetsgivaren eller privatpersonen själv har rätt till.Undantag från denna princip kan förekomma efter beslut av Alecta.

Detta kan du göra med en fullmakt

Fullmakterna ger rätt att hämta information från Alecta. Ombudet får tillåtelse att hämta uppgifter om privatpersonens lön, förmåner och gjorda val med aktuella värden. Däremot ger informationsfullmakten inte rätt till uppgifter om de premier som arbetsgivaren betalar för ITP 2.

Det går inte heller att göra ändringar i privatpersonens namn med en skötselfullmakt.

Så länge gäller fullmakterna hos Alecta

Hos Alecta gäller alla fullmakter, både skötselfullmakter och informationsfullmakter, som längst i 3 år från det datum då fullmakten skrevs under. Detta gäller även om en längre giltighetstid finns angiven på fullmakten.

När giltighetstiden gått ut måste en ny fullmakt registreras hos Alecta för att information ska lämnas ut.

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!