Så fungerar fullmakter

Du som privatperson kan anlita ett ombud för att få hjälp med din tjänstepension i Alecta. För detta krävs en fullmakt.

Detta kan ombudet göra med en fullmakt

Fullmakten ger rätt att hämta information från Alecta. Ombudet får tillåtelse att hämta uppgifter om din lön, förmåner och gjorda val med aktuella värden.

Däremot ger informationsfullmakten inte rätt till uppgifter om de premier som arbetsgivaren betalar för tjänstepensionen ITP 2. Ombudet kan inte heller att göra ändringar i ditt namn med en skötselfullmakt.

För att Alecta ska godkänna en fullmakt gäller 

  • Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad.
  • Huvudprincipen är att en fullmakt ger ombudet rätt att hämta samma information som du som privatpersonen själv har rätt till. Undantag från denna princip kan förekomma efter beslut av Alecta.

Så länge gäller fullmakterna hos Alecta

Hos Alecta gäller alla fullmakter, både skötselfullmakter och informationsfullmakter, som längst i 3 år från det datum då fullmakten skrevs under. Detta gäller även om en längre giltighetstid finns angiven på fullmakten.

När giltighetstiden gått ut måste en ny fullmakt registreras hos Alecta för att information ska lämnas ut till ombudet.

Så återkallar du en fullmakt

Om du vill återkalla en fullmakt vänder du dig till ditt ombud.

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!