Kamerabevakning

Alecta använder kamerabevakning av fastigheter för att förebygga och utreda brott. Så här behandlar vi personuppgifter i samband med det.

Alecta använder kamerabevakning på särskilt utsatta eller skyddsvärda platser för att förebygga och utreda brott. Kamerabevakningen görs med stöd i det som kallas intresseavvägning, vilket innebär att Alecta menar sig ha ett berättigat intresse som är större än intrånget i den personliga integriteten.

Kamerabevakningen sker alltid utan ljudupptagning. En del kameror används enbart för övervakning medan andra även spelar in. Detta är angivet på de skyltar som informerar om kamerabevakningen. Vid inspelning bevaras filmen i fem dagar.

Dina rättigheter

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt ta del av de personuppgifter som Alecta har om dig. Under vissa förutsättningar har du rätt att få personuppgifter rättade eller raderade, att invända mot en behandling, att få åtkomsten till dina personuppgifter begränsad och att få uppgifter flyttade till en annan personuppgiftsansvarig.

Frågor och synpunkter

Om du har frågor eller synpunkter om hur dina personuppgifter behandlas är du välkommen att höra av dig till Alectas dataskyddsombud.

Postadress: Alecta, Dataskyddsombud, 103 73 Stockholm
Mejl: dataskyddsombud@alecta.se

Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice