Koncernfullmakt

Vi har särskilda regler för koncern­fullmakter. Till exempel behöver du alltid använda Alectas egen mall.

För oss är det viktigt med en noggrann och säker hantering av fullmakter och för koncernfullmakter gäller särskilda regler. 

  • Vi accepterar bara en koncern­fullmakt på Alectas egen mall.
  • Det behöver finnas fler än fem företag i en koncern.
  • Behöriga firmatecknare i moder­bolaget ska skriva under fullmakten.
  • Angivna dotterbolag måste vara helägda av moderbolaget.

Beställ mall för en koncernfullmakt

Om du vill beställa vår mall för en koncern­fullmakt, skicka din beställning till m-service@alecta.se

Fyll i mallen

  • Skriv ”Koncernfullmakt” som ämnes­rad i mejlet.
  • Lämna kontaktuppgifter, organisationsnummer och firmakod för er som ombud.
  • Ta med moderbolagets namn och organisationsnummer, samt övriga helägda dotterbolags namn och organisationsnummer som fullmakten ska gälla för.

Underskrift av firmatecknaren

När vi godkänner en koncernfullmakt fyller vi i nödvändiga uppgifter och skickar tillbaka den till er för att få en underskrift av firmatecknaren i moder­bolaget.

Icke godkänd fullmakt - använd företagsfullmakt

Om vi inte godkänner en koncern­fullmakt, ska en företagsfullmakt för varje enskilt företag inom koncernen användas.

Alectas mall gäller

Lägg märke till att vi godkänner aldrig koncernfullmakter på en annan mall än vår egen, även om övriga krav är upp­fyllda.

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!