Om fullmakter

En arbetsgivare eller en privatperson kan anlita ett ombud för att få hjälp med sin tjänstepension i Alecta. För detta krävs en fullmakt. Det finns två typer av fullmakter - informationsfullmakter och skötsel­fullmakter.

Vi ansluter oss till Fullmaktskollen

För att göra hanteringen av fullmakter enkel, säker och mer effektiv kommer vi att ansluta oss till Fullmaktskollen under andra kvartalet 2018. Det betyder att du i framtiden ska skapa nya, digitala fullmakter där istället för hos Alecta. 

Vill du redan nu ansluta dig till Fullmaktskollen, går det bra. Kontakta då Fullmaktskollen för mer information. Skicka ett mejl till: info@fullmaktskollen.se

Mer information under våren

Under våren återkommer vi med mer information om förändringen. Fram till dess gäller nedanstående för Alectas fullmakter.

För att Alecta ska godkänna en fullmakt

  • Alla fullmakter ska vara skriftliga, daterade och undertecknade.
  • En företagsfullmakt måste vara undertecknad av behörig firma­tecknare.
  • Vi godkänner alla mallar enligt kraven ovan, men rekommenderar Alectas egna fullmaktsmallar eller bransch­organisatio­nen Sfm:s (Svenska försäkringsförmedlares förening) mallar.
  • Huvudprincipen är att en fullmakt ger ombudet rätt att hämta samma information som arbetsgivaren eller privatpersonen själv har rätt till. Undantag från denna princip kan förekomma efter beslut av Alecta.

Så länge gäller fullmakten hos Alecta

Hos Alecta gäller alla fullmakter, både skötselfullmakter och informations­­fullmakter, som längst i 3 år från det datum då fullmakten skrevs under. Detta gäller även om en längre giltighetstid finns angiven på fullmakten.

Ny skötselfullmakt ersätter alltid en tidigare

En ny registrerad skötselfullmakt innebär alltid att en tidigare daterad skötsel­fullmakt upphör att gälla. Detta gäller oavsett om skötselfullmakten är person­begränsad eller inte.

Så återkallas en fullmakt

Den som vill återkalla en fullmakt vänder sig till sitt ombud.

Koncernfullmakt kräver särskilt godkännande

Alecta har ett särskilt regelverk för koncernfullmakter.

LÄS MER

Koncernfullmakter

Här ser du vad fullmakterna tillåter i ärenden kopplade till Alecta och tjänstepensionen ITP.

Fullmakter för ITP Företag Individ/privatperson
Informationsfullmakt och skötselfullmakt

Fullmakterna ger rätt att hämta information från Alecta. Ombud får tillåtelse att hämta uppgifter om företagets avtal och de anställdas försäkringar. Exempel på sådan infor­mation är förmåner, premier och anmälda löner.

Däremot ger informations­fullmakten och skötsel­fullmakten inte rätt till att hämta uppgifter om olika val som de anställda gjort för sin ITP 1 och ITPK. Det går inte heller att göra ändringar i företagets namn med en skötselfullmakt.

Fullmakterna ger rätt att hämta infor­mation från Alecta. Ombudet får tillåtelse att hämta uppgifter om privatpersonens lön, för­måner och gjorda val med aktuella värden. Däremot ger informationsfullmakten inte rätt till uppgifter om de premier som arbetsgivaren betalar för ITP 2.

Det går inte heller att göra ändringar i privatpersonens namn med en skötsel­fullmakt.

SKICKA FULLMAKT TILL ALECTA

Mejla: fullmaktscentralen@postenscanning.se
Faxa: 08-567 912 98
Frågor: Kundservice Ombud, 08-441 92 10

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!