Tjänstepension för dig som är statligt anställd - PA 16

I din tjänstepension ingår en ålderspension där du själv väljer förvaltare. Varje månad sätter din arbetsgivare av en summa till ålderspensionen, vilket kan bli tusentals kronor. Hur stor pensionen blir beror på hur mycket pengar som betalas in, vilken avkastning de ger och vilka avgifter som tas ut. Detta kallas för premiebestämd pension.

Väljer du Alecta som förvaltare av ålderpensionen som du kan välja förvaltare för placeras den i Alecta Optimal Pension som är ett sparande med hög andel aktier och garanti. Gör du inget val placeras den hos Kåpan Pensioner.

Utöver pensionen som du kan placera hos oss innehåller din tjänstepension PA 16 ytterligare ålderspensionsdelar. Skulle du få hel sjukersättning från Försäkringskassan har du rätt till sjukpension. PA 16 innehåller också skydd till efterlevande om du dör.

Kontakta din arbetsgivare eller SPV om du vill veta mer.
Till SPV:s hemsida

Här kan du också läsa vår hållbarhetsförklaring.
Hållbarhetsförklaring

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?