Skydd till efterlevande

Din tjänstepension är inte bara bra för dig. Den kan även hjälpa din familj om du dör. I din tjänstepension finns det flera olika skydd som antingen ingår eller som du kan välja till.

Det här ingår

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, som betalas ut som ett engångsbelopp till dina efterlevande om du dör innan pension. Den gäller så länge du är anställd, men som längst till 70 år. För dig som har en månadslön på mer än 37 807 kronor per månad ingår vanligen ITP 2 Familjepension. Den betalar vi ut som en pension till dina efterlevande.

Det här kan du välja till

Du kan välja till ett återbetalningsskydd som gör att vi betalar ut det kapital som finns på din ITPK. Du kan även välja till ITP Familjeskydd som betalar ut ett årligt belopp i ett antal år.

Se vilka skydd du har

Vilka olika ersättningar och belopp det rör sig om för dig ser du i ditt senaste försäkringsbesked från Collectum – i ”det röda kuvertet”. Du kan även logga in på Mina sidor och se dina aktuella uppgifter där.
Logga in på Mina sidorLogga in på Mina sidor

Ordförklaringar

Skydd till efterlevande i din tjänstepension

Tjänstegrupplivförsäkring TGL

ITP 2 Familjepension

Återbetalningsskydd

ITP Familjeskydd

Var informationen användbar för dig?