Ersättning vid sjukdom

I din tjänstepension ingår det ett skydd om du blir sjuk. Blir du långvarigt sjuk kan det vara tryggt att veta att vi betalar ut ersättning till dig.

Du kan få ITP Sjukpension när du

  • har fyllt 18 år och har en arbetsgivare som betalar för din ITP
  • har varit sjuk i mer än 90 dagar i följd, eller i 105 dagar i olika perioder under ett år
  • är sjukskriven minst 25 procent av din arbetstid
  • har en pågående utbetalning från Försäkringskassan, det vill säga sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning.

Hur mycket och hur länge du får sjukpension hänger ihop med din lön och vad Försäkringskassan betalar ut. ITP 2 Sjukpension kan som längst betalas ut till månaden innan du fyller 65 år. Fortsätter du att arbeta kvar hos din arbetsgivare efter 65 år har du inte rätt till sjukpension.

Om du får aktivitetsstöd, det vill säga deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, har du inte rätt till sjukpension från Alecta.

Se vad du får om du blir sjuk

Om du blir sjuk får du till att börja med ersättning från din arbetsgivare och Försäkringskassan. Blir du sjukskriven en längre tid, får du också ITP Sjukpension från Alecta. Logga in på Mina sidor för att se vad du får från Alecta om du blir sjuk en längre tid.

Logga in på Mina sidorLogga in på Mina sidor

Ordförklaringar

Ekonomin tryggad vid sjukdom

Så här mycket får du i sjukpension från Alecta

Så här gör du för att få sjukpension

Sjukpension vid sjukersättning och arbetsskada

Premiebefrielseförsäkring

Var informationen användbar för dig?