Ersättning vid sjukdom

I din tjänstepension ingår det ett skydd om du blir sjuk. Blir du långvarigt sjuk kan det vara tryggt att veta att vi betalar ut ersättning till dig.

Du kan få ITP Sjukpension när du

  • har fyllt 18 år och har en arbetsgivare som betalar för din ITP
  • har varit sjuk i mer än 90 dagar i följd, eller i 105 dagar i olika perioder under ett år
  • har en pågående utbetalning från Försäkringskassan, det vill säga sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning
  • är sjukskriven minst 25 procent av din arbetstid.

Om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall går du inte miste om de inbetalningar som görs till din tjänstepension. Det beror på premiebefrielseförsäkringen som också ingår i din tjänstepension.

Se vad du får om du blir sjuk

Om du blir sjuk får du till att börja med ersättning från din arbetsgivare och Försäkringskassan. Blir du sjukskriven en längre tid, får du också ITP Sjukpension från Alecta. Hur mycket ITP Sjukpension du får hänger ihop med din lön. Logga in på Mina sidor för att se vad du får från Alecta om du blir sjuk en längre tid.

Logga in på Mina sidorLogga in på Mina sidor

Ordförklaringar

Ekonomin tryggad vid sjukdom

Så här mycket får du i sjukpension från Alecta

Så här gör du för att få sjukpension

Sjukpension vid sjukersättning och arbetsskada

Premiebefrielseförsäkring

Var informationen användbar för dig?

Låt oss veta vad du tycker om denna sida:

addThis