Tjänstepension för privatanställd tjänsteman med ITP 2

Din tjänstepension består av två delar – en förmånsbestämd och en premiebestämd. I den förmånsbestämda ålderspensionen är du garanterad motsvarande en viss procent av din slutlön i pension. I den premiebestämda delen, ITPK kan du själv påverka din pension genom olika val.

Kollektivavtalad tjänstepension innehåller ett färdigt försäkringspaket. I det ingår:

  • Ålderspension - Förmånsbestämd tjänstepension är en enkel och säker pensionslösning. Du behöver inte göra speciellt mycket eftersom det mesta är bestämt från början.
  • ITPK - Premiebestämd tjänstepension som du själv väljer var du vill placera. Väljer du Alecta som förvaltare av din ålderpension placeras den i Alecta Optimal Pension som är ett modernt, enkelt och flexibelt sparande med hög andel aktier och garanti. Vi är även ickevalsalternativ och valbara inom ITP. Det innebär att om du inte gör något aktivt val kommer dina pengar att placeras här i Alecta.
  • Sjukpension - Det ingår en sjukpension som ger dig extra pengar om du på grund av sjukdom eller en olycka skulle bli borta från arbetet en längre tid.
  • Premiebefrielseförsäkring - Det ingår en premiebefrielseförsäkring som gör att det fortsätter betalas in pengar till din tjänstepension om du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall.
  • Tjänstegrupplivförsäkring - Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL,  är ett engångsbelopp som betalas ut till dina efterlevande om du dör.
  • Familjepension - Den gäller för dig som har en månadslön på mer än 37 807 kronor per månad. Den betalas ut som en pension till dina efterlevande
  • Skydd till efterlevande som du kan välja till - Du kan även välja till ett återbetalningsskydd som innebär att vi betalar ut det kapital som finns på din ITPK och ett familjeskydd där du väljer ett belopp som ska betalas ut årligen.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?