Ersättning vid sjukdom

I din tjänstepension ingår det ett skydd om du blir sjuk. Blir du långvarigt sjuk kan det vara tryggt att veta att vi betalar ut ersättning till dig.

Ersättningen från Alecta kallas för ITP Sjukpension

Du kan få ITP Sjukpension när du

  • har fyllt 18 år och har en arbetsgivare som betalar för din ITP
  • har varit sjuk i mer än 90 dagar i följd, eller i 105 dagar i olika perioder under ett år
  • har en pågående utbetalning från Försäkringskassan, det vill säga sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning
  • är sjukskriven minst 25 procent av din arbetstid.

Hur mycket och hur länge du får sjukpension hänger ihop med din lön och vad Försäkringskassan betalar ut.

Du kan få sjukpension även efter 65 år, men som längst till 70 år. Det gäller om du fortsätter att jobba efter 65 ��r och samtidigt får sjukpenning från Försäkringskassan. Sjukpensionen kan då som längst betalas ut till och med sjukdag 180. (Om du före 65 årsdagen haft ITP 2 och arbetar kvar hos din arbetsgivare, kan du inte få ersättning enligt ovan.)

I din tjänstepension ingår det även en premiebefrielseförsäkring som går in och betalar dina premier om du inte kan arbeta på grund av sjukdom olycksfall eller föräldraledighet.

Se vad du får om du blir sjuk

Om du blir sjuk får du till att börja med ersättning från din arbetsgivare och Försäkringskassan. Blir du sjukskriven en längre tid, får du också ITP Sjukpension från Alecta. Hur mycket och hur länge du får ITP Sjukpension hänger ihop med din lön och vad Försäkringskassan betalar ut. Logga in på Mina sidor för att se vad du får från Alecta om du blir sjuk en längre tid.
Logga in på Mina sidorLogga in på Mina sidor

Ordförklaringar

Ekonomin tryggad vid sjukdom

Så här mycket får du i sjukpension från Alecta

Så här gör du för att få sjukpension

Sjukpension vid sjukersättning och arbetsskada

Premiebefrielseförsäkring

Var informationen användbar för dig?