Tjänstepension för privatanställd tjänsteman med ITP 1

Din arbetsgivare sätter varje månad av en summa till din tjänstepension. Summan motsvarar en viss procent av din lön och det kan handla om flera tusentals kronor. Hur stor pensionen blir beror på hur mycket pengar som betalas in, vilken avkastning de ger och vilka avgifter som tas ut. Det är premiebestämd pension.

Kollektivavtalad tjänstepension innehåller ett färdigt försäkringspaket. I det ingår:

  • Ålderspension - Väljer du Alecta som förvaltare av din ålderspension placeras den i Alecta Optimal Pension som är ett modernt, enkelt och flexibelt sparande med hög andel aktier och garanti. Vi är även ickevalsalternativ och valbara inom ITP. Det innebär att om du inte gör något aktivt val kommer dina pengar att placeras här i Alecta.
  • Sjukpension - Det ingår en sjukpension som ger dig extra pengar om du på grund av sjukdom eller en olycka skulle bli borta från arbetet en längre tid.
  • Premiebefrielseförsäkring - Det ingår en premiebefrielseförsäkring som gör att det fortsätter betalas in pengar till din tjänstepension om du inte kan arbeta på grund av sjukdom, olycksfall eller föräldraledighet.
  • Tjänstegrupplivförsäkring - Tjänstegrupplivförsäkring eller TGL  är ett engångsbelopp som betalas ut till dina efterlevande om du dör.
  • Skydd till efterlevande som du kan välja till - Du kan även välja till två skydd till dina efterlevande, dels återbetalnings- skydd där vi betalar ut det kapital som finns på din tjänstepension om du dör och dels familjeskydd som ger ett årligt belopp till dina efterlevande.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?