Skydd till efterlevande

I din tjänstepension ingår det en försäkring som betalar ut ett engångsbelopp till dina efterlevande om du dör. Den heter tjänstegrupplivförsäkring TGL. Du kan även välja till två extra skydd till dina efterlevande. Ett återbetalningsskydd och ett familjeskydd.

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring eller TGL  är ett engångsbelopp som betalas ut till dina efterlevande om du dör.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskyddet innebär att kapitalet på din tjänstepension betalas ut om du dör före pension. Dör du när du börjat ta ut din pension får dina efterlevande de utbetalningar som du själv annars skulle fått, som längst  tills pensionen betalats ut i 20 år. 

Utbetalningen sker i första hand till make, maka, registrerad partner, sambo och sedan till barn. Du kan även välja vem eller vilka av dina närmaste som ska få pengarna, inom ramen för vad som är tillåtet enligt lag. Då skriver du ett särskilt dokument, ett förmånstagarförordnande. Återbetalningsskyddet betalas ut månatligen i mellan 5 och 20 års tid.

Återbetalningsskyddet medför att du får lite mindre i pension

Familjeskydd

Det andra är ett familjeskydd och det är ett bestämt belopp som betalas ut månatligen till din familj. Du kan välja mellan ett till fyra prisbasbelopp som betalas ut i  5, 10, 15 eller 20 års tid.

Foras hemsida kan du läsa mer om de skydd till din efterlevande som finns i din avtalspension.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?