Tjänstepension för dig som är privatanställd arbetare - SAF-LO

Din arbetsgivare sätter varje månad av en summa till din tjänstepension. Summan motsvarar en viss procent av din lön och det kan handla om flera tusentals kronor. Hur stor pensionen blir beror på hur mycket pengar som betalas in, vilken avkastning de ger och vilka avgifter som tas ut. Det är premiebestämd pension.

Väljer du Alecta som förvaltare av din ålderpension placeras den  i Alecta Optimal Pension som är ett sparande med hög andel aktier och garanti. Gör du inget val placeras din tjänstepension hos AMF.

Utöver din pension som du kan placera hos oss så innehåller din tjänstepension även en sjukförsäkring som kan ge dig ersättning om du skulle bli sjuk en längre tid. Kontakta AFA Försäkring för mer information.

Den innehåller också skydd till efterlevande. Några ingår och några kan du välja till. Kontakta Fora för att ta reda på mer.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?