Tjänstepension för dig i försäkringsbranschen - FTP 2

Din tjänstepension består av två delar – en förmånsbestämd och en premiebestämd. I den förmånsbestämda ålderspensionen är du garanterad motsvarande en viss procent av din slutlön i pension. I den premiebestämda delen, FTPK kan du själv påverka din pension genom olika val. Arbetar du på AFA Försäkring, Alecta, AMF, Bliwa, Collectum, Fora eller PRI Pensionstjänst AB förvaltas FTP 2 av Alecta.

  • Ålderspension och FTPK - Förmånsbestämd tjänstepension är en enkel och säker pensionslösning. Du behöver inte göra speciellt mycket eftersom det mesta är bestämt från början. En del av din tjänstepension väljer du själv var du vill placera. Det är din FTPK.
  • Sjukpension - Det ingår en sjukpension som ger dig extra pengar om du på grund av sjukdom eller en olycka skulle bli borta från arbetet en längre tid.
  • Premiebefrielseförsäkring - Det ingår en premiebefrielseförsäkring som gör att det  fortsätter betalas in till din tjänstepension om du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall.
  • Tjänstegrupplivförsäkring - Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är ett engångsbelopp som betalas ut till dina efterlevande om du dör.
  • Särskild barnpension - Om du dör betalas den ut till barn som är under 20 år.
  • Familjepension - Den gäller för dig som har en månadslön på mer än 27 866 kronor per månad. Den betalas ut som en pension till dina efterlevande
  • Familjeskydd - I din tjänstepension ingår det ett familjeskydd där ett belopp betalas ut till dina efterlevande årligen. Du kan även välja till ett förstärkt familjeskydd där du väljer ett belopp som ska betalas ut utöver det som ingår.  Familjeskyddet sköts av Skandia Liv.
  • Återbetalningsskydd - Du kan även välja till ett återbetalningsskydd som innebär att det återstående kapital som finns på din FTPK betalas ut till dina efterlevande.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?