Skydd till efterlevande

Din tjänstepension är inte bara bra för dig. Den kan även hjälpa din familj om du dör. I din tjänstepension finns det flera olika skydd som antingen ingår eller som du kan välja till.

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring eller TGL  är ett engångsbelopp som betalas ut till dina efterlevande om du dör.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskyddet innebär att kapitalet på din tjänstepension betalas ut om du dör före pension. Dör du när du börjat ta ut din pension får dina efterlevande de utbetalningar som du själv annars skulle fått, som längst  tills pensionen betalats ut i 20 år. 

Utbetalningen sker i första hand till make, maka, registrerad partner, sambo och sedan till barn. Du kan även välja vem eller vilka av dina närmaste som ska få pengarna, inom ramen för vad som är tillåtet enligt lag. Då skriver du ett särskilt dokument, ett förmånstagarförordnande. Återbetalningsskyddet betalas ut månatligen i mellan 5 och 20 års tid.

Återbetalningsskyddet medför att du får lite mindre i pension

Familjeskydd

Familjeskyddet är ett bestämt belopp som betalas ut årligen till din familj. Beloppet sätts utifrån din ålder och betalas ut årligen i fem års tid. Du kan även välja att lägga till ett förstärkt familjeskydd. Då väljer du mellan ett till fyra prisbasbelopp som betalas ut i 5, 10, 15 eller 20 år.

På Valcentralens hemsida kan du läsa mer om de skydd till din efterlevande som finns i din tjänstepension.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?