Ersättning vid sjukdom

Det ingår en premiebefrielseförsäkring som gör att det fortsätter betalas in pengar till din tjänstepension om du inte kan arbeta på grund av sjukdom, olycksfall eller föräldraledighet. Försäkringen är tecknad i KPA Pension.

Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom, olycksfall eller om du är föräldraledig med föräldrapenning i samband med barns födelse, betalas dina premier in av en särskild premiebefrielseförsäkring.

Kontakta AFA Försäkring för att ta reda på mer.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?