Tjänstepension för anställda i kommunala bolag - PA-KFS 09

Din arbetsgivare sätter varje månad av en summa till din tjänstepension. Summan motsvarar en viss procent av din lön och det kan handla om flera tusentals kronor. Hur stor pensionen blir beror på hur mycket pengar som betalas in, vilken avkastning de ger och vilka avgifter som tas ut. Det är premiebestämd pension.

Om du är född 1954 eller senare och arbetar hos en arbetsgivare som är medlem i KFS, Kommunala Företagens Samorganisation, heter din tjänstepension PA-KFS 09.

Väljer du Alecta som förvaltare av din ålderpension placeras den  i Alecta Optimal Pension som är ett sparande med hög andel aktier och garanti.

Utöver din pension som du kan placera hos oss så innehåller din tjänstepension även en sjukdel som kan ge dig ersättning om du skulle bli sjuk en längre tid. Den innehåller också skydd till efterlevande. Några ingår och några kan du välja till. Kontakta Pensionsvalet för att ta reda på mer.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?