Skydd till efterlevande

Återbetalningsskyddet ingår automatiskt om du har din KAP-KL/AKAP-KL hos oss. Det  innebär att försäkringens värde betalas ut om du dör före det att du börjat ta ut din pension.

Dör du när du börjat ta ut din pension får dina efterlevande de utbetalningar som du själv annars skulle fått, som längst tills pensionen betalats ut i sammanlagt 20 år.

Utbetalningen sker i första hand till make, maka, registrerad partner, sambo och sedan till barn. Du kan även välja vem eller vilka av dina närmaste som ska få pengarna, inom ramen för vad som är tillåtet enligt lag. Då skriver du ett särskilt dokument, ett förmånstagarförordnande. Återbetalningsskyddet betalas ut månatligen i mellan 5 och 20 års tid.

Återbetalningsskyddet medför att du får mindre i pension.

Andra skydd som  ingår

I din tjänstepension ingår det en försäkring som betalar ut ett engångsbelopp till dina efterlevande om du dör. Den heter tjänstegrupplivförsäkring TGL. Tjänstegrupplivförsäkringen betalas ut av KPA Pension.

I tjänstepensionen ingår även en efterlevandepension som betalas ut av KPA Pension eller Skandia.

Kontakta din arbetsgivare eller din valcentral om du vill veta mer.
PensionsvaletValcentralen

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?