Tjänstepension för dig som är anställd i kommun eller landsting - KAP-KL/AKAP-KL

Din arbetsgivare sätter varje år av en summa till din avgiftsbestämda ålderspension KAP-KL/AKAP-KL. Summan motsvarar en viss procent av din lön och det kan handla om flera tusentals kronor. Hur stor pensionen blir beror på hur mycket pengar som betalas in, vilken avkastning de ger och vilka avgifter som tas ut. Det är en premiebestämd pension.

Väljer du Alecta som förvaltare av din ålderpension placeras den i Alecta Optimal Pension som är ett sparande med hög andel aktier och garanti. Gör du inget val placeras din tjänstepension hos KPA Pension.

Utöver din ålderspension så innehåller din tjänstepension även en sjukpension som kan ge dig ersättning om du skulle bli sjuk en längre tid.

Den innehåller också skydd till efterlevande. Några ingår och några kan du välja till. Kontakta din valcentral för att ta reda på mer.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?