Välj mellan traditionell försäkring eller fondförsäkring

Om du har en premiebestämd tjänstepension kan du välja traditionell försäkring, fondförsäkring eller en kombination av de båda. Här kan du läsa vad som skiljer sparformerna åt.

Allmänt om traditionell försäkring

En traditionell försäkring ger trygghet i form av att det i botten finns någon form av garanti. Hur garantin ser ut varierar från bolag till bolag, det kan till exempel vara en garanti som ger tillbaka insatt kapital.  

 

En modern traditionell försäkring har en mix av aktier, räntebärande papper och fastigheter som motsvarar vad många har i sina fondportföljer. Det gör att också avkastningen är konkurrenskraftig.

 

Traditionell försäkring är enkel - du behöver själv inte fundera på hur pengarna ska placeras. Det gör bolagets specialister åt dig. Avgiften ligger vanligtvis betydligt lägre jämfört med fondförsäkring.

 

Traditionell försäkring hos Alecta

 Den traditionella tjänstepension som vi erbjuder heter Alecta Optimal Pension. Den är ett modernt pensionssparande med hög aktieandel, låga avgifter och garanti på insatt kapital. Avkastningen är konkurrenskraftig och de mycket låga avgifterna ger dig ännu mer pension för pengarna. Med vårt förvalsalternativ får du en enkel hantering och behöver inte engagera dig. Men du har även möjlighet att påverka fördelningen mellan aktier och räntor om du skulle vilja det. Kort sagt – Alecta Optimal Pension förenar det bästa från traditionell försäkring och fondförsäkring.

 

Allmänt om fondförsäkring

I en fondförsäkring finns det  ingen garanti som i en traditionell försäkring. Du bestämmer själv vilka fonder du vill placera i och hur hög risk du vill ta. Väljer du att vara aktiv kan du löpande placera om.

Om du väljer en fondförsäkring hamnar dina pengar i en så kallad entréfond först.  Därefter skickar det bolag du har valt information till dig så att du ska kunna välja bland deras fonder.  Fondlösningar har generellt betydligt högre avgifter än traditionell försäkring och avkastningen på fondförsäkringen styrs av de fonder du har valt att placera i. Den kan bli både högre eller lägre än om du valt en traditionell försäkring med garanti.

Intresse, kunskap och riskbenägenhet avgör valet

Om just du ska välja traditionell försäkring eller fondförsäkring beror på hur aktiv och intresserad du är av att själv förvalta ditt sparande. Kunskap är självklart viktigt. Du måste också vara medveten om vilka risker du vill ta, framför allt om du väljer att skapa en egen fondlösning.

 

Tänk på att:

  • Väljer du en fondförsäkring ligger ansvaret på dig att själv välja och byta fonder för att utfallet ska bli så bra som möjligt. Väljer du en traditionell försäkring förvaltar bolagets specialister dina pengar åt dig.
  • Varje krona du betalar i avgifter betyder lika mycket som varje krona du får i avkastning för din framtida pension. En högre avkastning måste alltså kompensera för de högre avgifterna för att det ska bli plus. Stirra dig därför inte blind på historisk avkastning. Det som spelar roll är hur mycket du får kvar i slutändan.   

 

Ordförklaringar

"Man måste inte placera aktivt för att få en bra pension"

  • Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta

    Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta

Var informationen användbar för dig?