Vid varje årsskifte räknar vi om Alecta Optimal Pension

Vid årsskiftet räknar vi ut din månatliga pension som ska betalas ut det kommande året. Beloppet kan både öka och minska beroende på bland annat pensionskapitalets utveckling under året, men vår ambition är att du ska få en så stabil pension som möjligt från år till år.

Har du utbetalning livet ut med placeringsinriktningen med 40 procent aktier, ser vi till att din månatliga pension inte sjunker med mer än fem procent. När vi gör omräkningen har vi också en regel som säger att den månatliga pensionen normalt inte ska öka med mer än tio procent från ett år till ett annat. Men, om avkastningen på ditt kapital blir väldigt bra så tar vi hänsyn till det. Vid omräkningen tittar vi också på hur stor din månadspension blir om vi räknar på 90 procent av kapitalet. Blir det ett högre månadsbelopp betalar vi ut det istället.

Alectas ambition är att pensionen inte ska sänkas alls om du har valt placeringsinriktningen med 10 procent aktier.

Årsbesked i januari

I början av januari varje år skickar vi ut årsbesked med uppgift om årets pension till alla som har en pågående utbetalning från Alecta. Beskedet innehåller uppgifter om din pension före och efter avdrag för skatt, om pensionen kommer att ändras under året, våra utbetalningsdagar under året och kontrolluppgift för föregående år.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?