Så här räknar vi fram din Alecta Optimal Pension

Ditt pensionskapital är det som ligger till grund för din månatliga pension. Hur stor pensionen blir är beroende av flera olika faktorer. Vi har valt att lägga upp utbetalningarna så att de är större i början av utbetalningstiden, då du har bäst nytta av pengarna.

När pensionskapitalet ska göras om till en månadspension tar vi hänsyn till:

  • Beräknad livslängd
  • Förväntad avkastning
  • Avgifter
  • Avkastningsskatt
  • Utbetalningstid
  • Om du har återbetalningsskydd eller inte

Du är garanterad att få en pension som grundar sig på det högsta av summan av inbetalda premier eller 70 procent av ditt pensionskapital vid utbetalningens början.

För närvarande ser beräkningarna ut så här för en person som har ITP 1,  ett pensionskapital på 1 miljon kronor, går i pension vid 65 och som har livslång utbetalning

Placeringsinriktning Beräknad livslängd Förväntad avkastning Månadspension från start
Utan 
återbetal- ningsskydd
Med återbetal-ningsskydd
60 % aktier, 10 % fastigheter, 30 % räntor 22 år 3,90 % 5 600 kr 5 089 kr
40 % aktier, 10 % fastigheter, 50 % räntor 22 år 2,90 % 5 051 kr 4 576 kr
10 % aktier, 10 % fastigheter, 80 % räntor 22 år 1,40 % 4 271 kr 3 853 kr

* Förväntad avkastning (prognosränta) har beräknats utifrån respektive placeringsinriktnings fördelning på aktier, fastigheter och räntebärande värdepapper samt dessa tillgångsslags historiska avkastning. Förväntad avkastning utrycks realt, dvs är avkastning utöver inflation.

För andra avtal än ITP1 kan beräkningen ovan avvika något men det är så pass små skillnader att exemplet i princip kan gälla även för dem.

På konsumenternas.se kan du jämföra de olika valbara bolagen inom ITP, bland annat hur de hanterar utbetalning av pensionskapitalet, deras livslängdsantaganden och avgifter.
Jämför ITP 1
Jämför ITP 2 (gäller ITPK)

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?