Största aktieinnehaven

De tio största aktieinnehaven i Alecta Optimal Pension.

Tabellen visar de tio största aktieinnehaven för Alecta Optimal Pension per den 30 september 2016:

Aktie Bransch Marknadsvärde (Msek) Andel av aktieportfölj
Investor Finans 1 767 4,6%
SEB Finans 1 738 4,5%
Atlas Copco Industri 1 551 4,0%
Roche Hälsovård 1 528 3,9%
H&M Sällanköp 1 517 3,9%
Alphabet IT 1 456 3,8%
Swedbank Finans 1 374 3,5%
Novo Nordisk Hälsovård 1 251 3,2%
Nestle Dagligvaror 1 122 2,9%
Nordea Finans 1 103 2,8%

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?