Största aktieinnehaven

De tio största aktieinnehaven i Alecta Optimal Pension.

Tabellen visar de tio största aktieinnehaven för Alecta Optimal Pension per den 31 mars 2017:

Aktie Bransch Marknadsvärde (Msek) Andel av aktieportfölj
Investor Finans 2 348 4,9%
SEB Finans 2 056 4,3%
Atlas Copco Industri 1 943 4,0%
Roche Hälsovård 1 890 3,9%
Alphabet IT 1 713 3,6%
H&M Sällanköp 1 624 3,4%
Volvo Industri 1 554 3,2%
Swedbank Finans 1 438 3,0%
Nordea Finans 1 374 2,9%
Sandvik Industri 1 344 2,8%

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?