Så här placeras dina pengar

Alecta Optimal Pension består av en noga utvald mix av aktier, fastigheter och räntepapper. Vi har fyra placeringsinriktningar och har gjort ett förval för dig vid olika åldrar. Här berättar vi om förvalet och dina möjligheter att ändra placeringsinriktning.

Fram tills du fyller 63 år har du en förvald placeringsinriktning med 60 procent aktier, 10 procent fastigheter och 30 procent räntebärande värdepapper. En placeringsinriktning som passar de allra flesta och ska ge ditt pensionskapital högsta möjliga avkastning, utan onödiga risker och med hänsyn tagen till att pensionssparande är långsiktigt.

Minskning av andelen aktier i två steg

För att pensionen ska bli mindre känslig för svängningar på den finansiella marknaden när du närmar dig pensionen, minskar vi andelen aktier med automatik i två steg:

  1. När du blir 63 år - från 60 procent aktier till 50 procent.
  2. När du går i pension, eller senast vid 65 år – från 50 procent aktier till 40 procent.

Placeringsinriktning fram tills du går i pension

Har du själv ändrat till placeringsinriktningen med 40 eller 10 procent aktier innan 63 år behåller du den.

Så här placeras dina pengar under utbetalning

När du går i pension är vårt förval att vi placerar dina pensionspengar i 40 procent aktier, 10 procent fastigheter och 50 procent räntebärande värdepapper.

Har du själv ändrat till placeringsinriktningen med 10 procent aktier innan pension, har du kvar den även när utbetalningen startar.

Ordförklaringar

Möjlighet att ändra placeringsinriktning innan pension

Möjlighet att ändra placeringsinriktning för utbetalningen

Så här gör du om du vill ändra placeringsinriktning

Var informationen användbar för dig?