Garanterad pension

För din trygghet är en del av din månadspension garanterad vid utbetalning. Garantin gäller under hela utbetalningstiden.

Du är garanterad en pension motsvarande det högsta av

  • inbetalda premier
  • 70 procent av ditt pensionskapital vid utbetalningens början.

Vid den första utbetalningen räknar vi på hur stor pension 70 procent av pensionskapitalet motsvarar. Om det ger en högre pension än inbetalda premier garanterar vi den istället.

Pensionen blir oftast högre än den garanterade

Med tiden kommer de allra flesta att få en högre pension än vad som är garanterat. Det beror på att avkastning oftast tillkommer.

Pensionen består av garanterad del och avkastning

Garanterad pension vid flytt till Alecta

När du flyttar ditt  pensionskapital till oss bestäms garantin av din ålder vid flytten. Om du är under 40 år gäller garantin hela kapitalet. Andelen vi garanterar minskar i takt med din ålder när vi tar emot kapitalet.

Din ålder när Alecta tar emot flyttkapitalet  Garanterad andel
Till och med 39 år 100 %
40-49 år 90 %
50-59 år 80 %
60 år eller äldre  70 %

Ordförklaringar

Garanti vid flytt av SAF-LO och Livsarbetstidspension via Fora

Var informationen användbar för dig?