Avgifter

Vår premiebestämda produkt Alecta Optimal Pension har lägst avgift inom ITP. Det betyder att du får mer pension för pengarna.

Avgiften för Alecta Optimal Pension ser lite olika ut för olika avtalsområden. Inom ITP-planen är avgiften 0,10 procent på kapitalet och 0,03 procent i kapitalförvaltningskostnad. Men vi har ett avgiftstak för den årliga avgiften som gör att du som mest betalar 75 kronor per månad och avtalsområde.

Här ser du avgifterna för de olika avtalsområdena.

Avtalsområde

Valcentralens avgift på varje inbetalning Årlig avgift Alecta Kapital-
förvaltnings- kostnad
Norman-belopp,
10 år
Norman-belopp,
30 år
Privatanställd tjänsteman - ITP 1 %* (Collectum) 0,10 % av kapitalet (max 75
kr/mån**)
0,03 % 2 484 kr 22 507 kr
Försäkringsanställd - FTP 1 % (Valcentralen) 0,15 % av kapitalet (max 75
kr/mån)
0,03 % 2 871 kr 28 323 kr
Privatanställd arbetare - Avtalspension SAF-LO 1,5 % (Fora) 65 kr + 0,17 % av kapitalet (max 75
kr/mån)
0,03 % 4 540 kr 37 257 kr
Statligt anställd - PA16 14 kr/år
(2016)
75 kr + 0,12 % av kapitalet (max 75
kr/mån)
0,03 % 2 089 kr 22 349 kr
Anställd i kommunalt bolag - PA-KFS 1,44 %*** (Pensionsvalet) 0,15 % av kapitalet (max 75 kr/mån) 0,03 % 3 410 kr 30 793 kr
Anställd i kommun och landsting -
KAP-KL/AKAP-KL
Betalas av din arbetsgivare 75 kr + 0,17% av kapitalet (max 75 kr per månad) 0,03 % av kapitalet 2 480 kr 27 800 kr

*ITP 1 har ett avgiftstak på 450 kronor per år.
**ITP 1, ITPK och Livsarbetstidspension via Collectum räknas som olika avtalsområden.
*** Total avgift varav 0,07 % betalas av din arbetsgivare.

Om Norman-beloppet

Norman-beloppet handlar om att du ska få en uppfattning om hur mycket du betalar i avgifter och förlorad avkastning under arbetslivet. Beloppet hjälper dig att jämföra avgifterna mellan olika pensionsbolag.
Jämför med andra bolag inom ITP på collectum.se

Norman-beloppet visar den totala kostnaden för en spartid på 10 respektive 30 år. Vi räknar med en inbetalning på 1 000 kr per månad och samma avkastning som det oberoende analysföretaget Morningstar använt för kategorin blandfonder om 4 procent. I beloppen har vi räknat med

  • valcentralernas avgifter
  • Alectas årliga avgift
  • Alectas kapitalförvaltningskostnad
  • förlorad avkastning på varje avgiftskrona.

Ordförklaringar

Valcentralernas avgift

Årlig avgift till Alecta

Kapitalförvaltningskostnad

Flyttavgift = 0 kronor

Var informationen användbar för dig?