Om tjänstepension

Pensionens delar

Tjänstepensionen en stor del av din totala pension.

Pensionen är inte bara det som syns i det orange kuvertet. Utöver den allmänna pensionen du får från staten betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. En del har även ett privat pensionssparande.

Tjänstepension i pensionspyramiden

Pyramiden varierar beroende på person

Hur din pensionspyramid ser ut är individuellt för dig. Storleken på delarna kan variera eller så kanske du bara har några av delarna. Till exempel är det inte alla som sparar privat.

Tjänstepensionen är en viktig del av din framtida pension och kan i många fall utgöra en betydligt större del av pyramiden än vad den gör på bilden. Ju högre inkomst du har, desto viktigare är tjänstepensionen. Det beror på att du bara får allmän pension upp till ett visst tak. 

Ordförklaringar

Pensionens tre delar

Allmänna pensionen – från staten

Tjänstepensionen – från arbetsgivaren

Privat sparande – från dig själv

Var informationen användbar för dig?