Tjänar över tio inkomstbasbelopp

Du som har ITP 2 och tjänar mer än 615 000 kronor per år, kan i vissa fall komma överens med din arbetsgivare om att placera hela eller en del av din pensionspremie själv.

Tiotaggare

Beroende på vilken pensionspolicy som din arbetsgivare har kan du få göra olika val för din tjänstepension.

De val som kan finnas:

  1. Byta ut en del av ITP 2 till en annan pensionslösning.
  2. Lämna ITP 2 helt och istället gå över till ITP 1.
  3. Stanna kvar med hela din tjänstepension i ITP 2.

För att kunna göra något av valen 1 och 2 måste du och din arbetsgivare vara överens. Detta ska sedan anmälas skriftligt till Collectum.

Ordförklaringar

1. Byta ut en del av ITP 2 till en annan pensionslösning

2. Lämna ITP 2 helt och istället gå över till ITP 1

3. Stanna kvar med hela din tjänstepension i ITP 2

Du som idag har annan pensionslösning än ITP 2

Särskild förmånlig regel för ITP 2

Försäkringsanställd med FTP 2

Var informationen användbar för dig?