Om du blir sjuk

För dig som är statligt anställd - PA 16

När du är statligt anställd och tillhör tjänstepensionen PA 16 är det SPV som är försäkringsgivare och hjälper dig om du blir sjuk.

Läs mer på SPVs hemsida.

 

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?