Pension vid 65 år

Bestämmer du dig för att gå i pension vid 65 år behöver du inte göra
något – då betalas pensionen ut med automatik. Normalt betalas pensionen ut så länge du lever.  

Ungefär tre månader innan du fyller 65 år får du ett brev från oss med uppgift om

  • pensionens storlek
  • från när pensionen betalas ut
  • hur länge pensionen betalas ut
  • vilka ändringar du kan göra.

Tillsammans med brevet får du en svarsblankett där du fyller i dina kontouppgifter och om du vill göra några ändringar av utbetalningen. Du kan också logga in på Mina sidor och göra dina ändringar direkt.

Det här kan du ändra:

  • Höja skatteavdraget.
  • Uttagstid, till exempel ta ut pensionen under kortare tid eller vänta med hela eller delar av pensionen.
  • Placeringsinriktning för Alecta Optimal Pension.
  • Ta bort återbetalningsskyddet på Alecta Optimal Pension.

Senast månaden innan utbetalningen startar behöver du meddela oss dina ändringar. När du väl börjat få pensionen utbetald från Alecta, kan du inte stoppa utbetalningarna eller ändra uttagstid.

Ansök om utbetalning om du har pensionen PA 16 avdelning 1
Ålderspensionen PA 16 avdelning 1 har ingen bestämd pensionsålder, utan du ansöker om pension när det är dags. Hör du inte av dig betalar vi ut pensionen från och med den månad du fyller 70 år, men du har möjlighet att ta ut den senare om du vill.

Hur mycket pension får du?

Hur mycket du får i pension beror bland annat på från när och hur länge du vill att den ska betalas ut. På Mina sidor ser du vad just du får. Där kan du också räkna på olika uttagstider för att se hur stor pensionen blir och begära att pensionen ska betalas ut enligt din beräkning.
Logga in på Mina sidorLogga in på Mina sidor

Regler för utbetalning

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?