Jämför oss gärna med andra

Jämför oss gärna med andra och få svart på vitt fördelarna med att vara kund i Alecta!

Collectum

Jämför oss på Collectum! Collectum administrerar tjänstepensionen ITP.
Jämförelse för dig som har ITP 1 och ITPK 
 

Konsumenternas försäkringsbyrå

Jämför oss på Konsumenternas försäkringsbyrå!
I deras pensionsguide kan du jämföra avgifter och läsa om flytträtt.
Konsumenternas försäkringsbyrå

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?