Flytta till Alecta

Du kan flytta ditt tjänstepensionskapital till Alecta. Här berättar vi hur det går till rent praktiskt.

Till Alecta kan du flytta premiebestämd pension inom avtalsområdena

  • ITP
  • SAF-LO
  • PA 03
  • PA-KFS
  • FTP.

Kapitalet som du flyttar placeras i Alecta Optimal Pension. Det är en traditionell försäkring med låga avgifter, garanti och god avkastning.

Läs mer om Alecta Optimal Pension

Ordförklaringar

Så här flyttar du till Alecta

Ta reda på hur mycket pengar du kan flytta

Hur lång tid tar det att flytta pengarna?

Garanterad pension vid flytt till Alecta

Var informationen användbar för dig?

addThis