Flytta till Alecta

Du kan flytta ditt pensionssparande till Alecta. Här berättar vi hur du gör.

Till Alecta kan du flytta premiebestämd pension inom avtalsområdena

  • ITP
  • Avtalspensions SAF-LO
  • PA 16
  • PA-KFS
  • KAP-KL/AKAP-KL
  • FTP.

För att flytta ditt pensionssparande till oss kontaktar du din valcentral.

Om du flyttar en försäkring som din arbetsgivare betalar in premier till idag, kommer i de flesta fall även framtida premier att styras om till det nya bolaget. 

Pengarna placeras i Alecta Optimal Pension

Kapitalet som du flyttar placeras i Alecta Optimal Pension. Det är en traditionell försäkring med låga avgifter, garanti och god avkastning.

Läs mer om Alecta Optimal Pension

Ordförklaringar

Gör flytten hos din valcentral

Ta reda på hur mycket pengar du kan flytta

Hur lång tid tar det att flytta pengarna?

Garanterad pension vid flytt till Alecta

Var informationen användbar för dig?