Flytta till Alecta

Du vet väl att du kan flytta ditt tjänstepensionskapital till Alecta. Här berättar vi om varför det kan vara bra för dig och hur du gör rent praktiskt.

Det finns två starka skäl till varför en flytt av din tjänstepension till Alecta kan vara bra för dig.

  • Det ena är att vi har mycket låga avgifter, bland de lägsta i branschen.
  • Det andra är att vi har en bra avkastning som vi fördelar direkt till våra kunder varje månad.

Vi är ett mycket prisvärt alternativ, helt enkelt. 

Om du omfattas av en av dessa tjänstepensionsplaner kan du flytta ditt kapital till oss. För att flytta ditt kapital kontaktar du din valcentral eller gå in via deras hemsida.

Avtalsområde Valcentralen där du
gör din flytt
Privatanställd tjänsteman med ITP 1 Via Collectum
Privatanställd tjänsteman med ITPK inom ITP 2 Via Collectum
Privatanställd arbetare, Avtalspension SAF-LO Via Fora
Flytt och ändring av pensionsval (pdf)
Ändring av pensionsval (pdf)
Statligt anställd med PA 03 Vid flytt till Alecta, fyll i denna blankett. Vill du flytta från Alecta, kontakta bolaget som du vill flytta till.
Anställd i försäkringsbolag med FTP 1 Via Valcentralen
Anställd i försäkringsbolag FTPK inom FTP 2 Via Valcentralen
Anställd i kommunalt bolag PA-KFS 09 Via Pensionsvalet

Kapitalet som du flyttar placeras i Alecta Optimal Pension, en fondliknade sparform med en hög andel aktier. När du flyttar en fondförsäkring till Alecta får du en garanti. Inom fondförsäkringar har du vanligtvis ingen garanti alls. Hos oss garanterar vi en viss del av det kapital som du flyttar till oss.

Flyttar du en traditionell försäkring kan det pensionskapital som finns redovisat på ditt pensionsbesked justeras neråt eller uppåt genom en så kallad marknadsvärdesjustering. Du bör alltså kontakta det bolag du vill flytta ifrån och ta reda på exakt hur mycket pengar du får med dig.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?

Låt oss veta vad du tycker om denna sida:

addThis