Flytta från Alecta

Det är tråkigt om du funderar på att flytta dina pensionspengar från Alecta, men vill du flytta så hittar du praktisk information om hur det går till här.

Du kan flytta dina pensionspengar som du har i din premiebestämda pension. För att flytta ditt kapital kontaktar du din valcentral.

Du kan inte flytta en pension där utbetalningarna redan har påbörjats.

Bekräftelsebrev från Alecta

Många känner inte till att de har begärt en flytt av sina pensionspengar och har inte jämfört vad man flyttar till. För att säkerställa att flytten är korrekt skickar vi ett bekräftelsebrev på begärd flytt inom ITP.

Så snart vi har fört över pengarna till det nya bolaget får du en ny bekräftelse från oss att flytten är genomförd. I samband med det övergår också Alectas försäkringsansvar för försäkringen till det nya bolaget.

Flyttavgift

Vi tar inte ut någon egen avgift för att flytta från Alecta. Vi tycker att en flytt ska vara kostnadsfri för att inte försvåra för de kunder som inte är nöjda med sitt val.

För avtalsområde KAP-KL/AKAP-KL och PA 16 tar vi ut motsvarande den avgift som valcentralen tar ut för att flytta pengarna.

Flytten tar upp till fyra månader

Att flytta pensionskapital mellan olika bolag tar normalt 2-4 månader beroende på vilken typ av försäkring det gäller:

Alla försäkringsbolag följer den process som finns för flytt. I den processen har man satt tiden till 4 månader för traditionell försäkring.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?