Alecta och parterna föreslår långsiktigt alternativ till garantifonden

Garantifonden flyttas till fristående stiftelse.

Garantifonden inrättades 2007 och har två syften. Det första är att skydda anställda mot arbetsgivare som av något skäl inte tecknar försäkring eller betalar sina premier. Det andra är att finansiera Svenskt Näringslivs och PTK:s informationsverksamhet kring ITP och TGL.

I dag är förutsättningarna annorlunda. På ITP-marknaden konkurrerar flera företag och Alectas roll har förändrats. I dag vill Alecta renodla sin verksamhet och göra ännu tydligare att pengarna i fonderna inte har med Alectas nuvarande uppdrag att göra. Därför tog Alectas överstyrelse i april 2016 beslut om att flytta garantifonden till en fristående stiftelse. Flytten beräknas bli klar under 2016.

Värdesäkringsfonden, som har till syfte att inflationsskydda pensionerna inom ITP 2, stannar inom Alecta. Där ska beslutanderätten flyttas från parterna till Alectas överstyrelse.

Läs mer:

Åtgärdsplan för ett långsiktigt alternativ till garantifonden
Finansinspektionens slutskrivelse.

Var informationen användbar för dig?