Frågor och svar om bonusar

Alecta har program för rörlig ersättning för medarbetarna. Här förklarar vi varför och hur detta program ser ut.

Frågor och svar kring Alectas bonusar

Betalar Alecta rörlig ersättning till anställda?

Varför betalar Alecta rörlig ersättning?

Vilka får rörlig ersättning på Alecta?

Hur ser ersättningsprogrammen ut?

Hur mycket pengar rör det sig om?

Varför ökade Alectas rörliga ersättningar under 2014?

Finns det risker med rörlig ersättning?

Varför har inte Alectas ledning bonus?

Hur ser Alecta på rörlig ersättning till ledningen i bolag som ni investerar i?

Var informationen användbar för dig?