Ersättningsvillkor

Här kan du läsa om företagsledningens ersättningsvillkor och om hur rörlig ersättning är utformad på Alecta.

Företagsledningens ersättningsvillkor

Rörlig ersättning i Alecta

Rörlig ersättning inom kapitalförvaltningen

Vasaterminalen

Redogörelse för Alectas ersättningar

Var informationen användbar för dig?