Alecta jämfört med branschen

Alectas avkastning jämfört med livförsäkringsbranschen.
Siffrorna gäller för 2015-12-31.


Diagrammet visar Alectas genomsnittliga avkastning för den förmånsbestämda portföljen de senaste fem, tio och femton åren jämfört med genomsnittet i livförsäkringsbranschen. På fem år är det för Alectas del 7,4 procent per år medan branschsnittet är 7,1 procent. Motsvarande siffror på tio år är 6,3 procent för Alecta och 6,0 procent för branschen. Vårt 15-årssnitt ligger på 5,6 procent jämfört med branschens 5,1. Alla siffror är beräknade per den 31 december 2015.

Källa: Branschsnittet beräknades av Finansinspektionen fram till år 2006 och därefter av Svensk Försäkring. Branschen utgörs av svenska livbolag.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?