Värdesäkring, kollektiv konsolidering och överskott i ITP 2

När avtalet om ITP 2 skrevs under var det en grundläggande ambition att man som pensionär inte skulle behöva se sin pension urholkas i värde på grund av inflationen. Sedan många år tillbaka värdesäkrar därför Alecta pensionerna genom pensionstillägg.

Pensionstillägget är en årlig uppräkning av ålderspensionen i ITP 2. Tillägget får högst, och gör det nästan alltid, motsvara inflationen som varit under året som gått. På så sätt får pensionärerna kompensation för höjda priser.

Värdesäkrade pensioner - vår ambition

Sedan 1985 har Alecta inte bara räknat upp pensionerna som betalas ut. Vi har också räknat upp intjänad pensionsrätt för den som ännu inte är pensionär - de så kallade fribreven. Detta kommer både anställda och arbetsgivare till del. De anställda genom att den intjänade pensionsrätten blir större, och arbetsgivaren genom att framtida löpande premier blir lägre.

Ända sedan ITP 2 avtalet skrevs under, har Alecta kunnat leva upp till ambitionen om att värdesäkra pensionerna.

Ordförklaringar

Konsolidering, överskott och premiereduktioner

Högre risk - grunden för värdesäkring

Överskott och fördelning av "verkligt" överskott

Var informationen användbar för dig?