Största aktieinnehaven

Alectas tio största aktieinnehav.

Tabellen visar de tio största aktieinnehaven för Alecta förmånsbestämd försäkring per den 30 december 2016:

Aktie Bransch Marknadsvärde (Msek) Andel av aktieportfölj
Investor Finans 13 248 4,6%
SEB Finans 12 779 4,5%
H&M Sällanköp 11 176 3,9%
Atlas Copco Industri 10 853 3,8%
Roche Hälsovård 10 612 3,7%
Alphabet IT 10 547 3,7%
Swedbank Finans 9 638 3,4%
Nordea Finans 8 680 3,0%
Novo Nordisk Hälsovård 8 187 2,9%
Volvo Industri 7 671 2,7%

Var informationen användbar för dig?