Största aktieinnehaven

Alectas tio största aktieinnehav.

Tabellen visar de tio största aktieinnehaven för Alecta förmånsbestämd försäkring per den 30 september 2016:

Aktie Bransch Marknadsvärde (Msek) Andel av aktieportfölj
Investor Finans 12 230 4,6%
SEB Finans 12 029 4,5%
Atlas Copco Industri 10 737 4,0%
Roche Hälsovård 10 579 3,9%
H&M Sällanköp 10 497 3,9%
Alphabet IT 10 080 3,8%
Swedbank Finans 9 513 3,5%
Novo Nordisk Hälsovård 8 660 3,2%
Nestle Dagligvaror 7 763 2,9%
Nordea Finans 7 637 2,8%

Var informationen användbar för dig?