Konsolideringspolicy

Kollektiv konsolidering, i form av kollektiv konsolideringsnivå, ska normalt tillåtas variera mellan 125 och 155 procent, med målnivå 140 procent. Om Alectas kollektiva konsolideringsnivå understiger 125 procent eller överstiger 155 procent ska åtgärder vidtas i syfte att skapa förutsättningar för att konsolideringsnivån återgår till normalintervallet.

Vad är konsolidering?

Kollektiv konsolidering är en buffert för Alectas försäkringsåtaganden mot variationer i kapitalavkastning och försäkringsrisker. Det utgörs av skillnaden mellan våra tillgångar och försäkringsåtagandena till försäkringstagare och försäkrade. Konsolideringsnivån är Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?