Femårsöversikt

Alectas genomsnittliga totalavkastning för förmånsbestämd försäkring de senaste fem åren är 7,4 procent per år*.

Kapitalförvaltning, år 2016 2015 2014 2013 2012
Totalavkastning, % 5,1 5,8 12,8 10,2 11,4
varav aktier 7,2 9,0 17,5 25,3 21,4
varav räntebärande 3,1 1,2 9,4 1,6 7,3
varav fastigheter 9,2 18,4 12,3 10,9 8,5
Marknadsvärde,
(mdr kr)
697 673 637 602 546
Räntebärande 361 344 335 327 329
Aktier 287 272 255 232 179
Fastigheter 49 57 47 44 38

* Per den 30 december 2016.

Var informationen användbar för dig?