Femårsöversikt

Alectas genomsnittliga totalavkastning för förmånsbestämd försäkring de senaste fem åren är 7,4 procent per år*.

Kapitalförvaltning, år 2015 2014 2013 2012 2011
Totalavkastning, % 5,8 12,8 10,2 11,4 -2,1
varav aktier 9,0 17,5 25,3 21,4 -13,8
varav räntebärande 1,2 9,4 1,6 7,3 7,4
varav fastigheter 18,4 12,3 10,9 8,5 10,5
Marknadsvärde,
(mdr kr)
673 637 602 546 487
Räntebärande 344 335 327 329 312
Aktier 272 255 232 179 139
Fastigheter 57 47 44 38 35

* Per den 30 december 2015.

Var informationen användbar för dig?