Avkastning Alecta

Här redovisar vi resultatet för Alecta totalt och ger en kommentar varje kvartal.

Avkastning i procent för Alecta förmånsbestämd försäkring per 30 september 2016:

 

Avkastning 3 mån Hittills i år 1 år 5 år
2016-09-30 2,8 % 3,2 % 5,8 % 9,1 %

Marknadskommentar för tredje kvartalet 2016:

Kvartalet inleddes dramatiskt med en stor osäkerhet kring Storbritanniens hantering av Brexit-omröstningen. Theresa May utnämndes som ny premiärminister vilket minskade oron något då hon varit tydlig med att Storbritannien ska lämna unionen under hennes ledning. Nyligen annonserade hon att en formell ansökan om utträde beräknas ske i slutet av mars 2017.

Tyskland och Frankrike drabbades av flera nya terrordåd och bara någon dag efter vansinnesdådet i Nice inleddes militärkuppen i Turkiet. Den misslyckade statskuppen och Erdogans jakt på kuppmakare och sympatisörer innebär ytterligare utmaningar för ett redan pressat EU. I Italien väntar under hösten ett spännande val kring reformer i parlamentet och flyktingkrisen fortsätter att pressa Europasamarbetet. I USA kommer presidentvalet allt närmare. För närvarande förväntar sig marknaden en seger för Hillary Clinton vilket gjort att utvecklingen på marknaden varit relativt lugn. Skulle det börja luta åt Donald Trump förväntas ökad volatilitet på marknaderna.

Makrodata har varit svagt positiv under perioden. Industriproduktionen i Europa stiger långsamt och inflationssiffrorna som per september var 0,4 procent var upp från 0,1 procent i juni. I Sverige stannade KPI på 0,9 procent vilket var lägre än förväntat men den längre trenden är fortfarande positiv.

De stora centralbankerna fortsätter föra en expansiv penningpolitik – om än något mer avvaktande. Riksbanken lämnade besked om bibehållna prognoser men fortsätter att argumentera för en svagare krona för att få igång inflationen. Fed sköt återigen upp den planerade räntehöjningen trots att de flesta indikatorer pekar åt rätt håll och ECB överraskade en aning genom att skjuta på besked om fortsättningen av de stora obligationsköpen. BOJ å sin sida har för avsikt att styra, förutom den korta räntan, även 10 årspunkten på yieldkurvan.

Kreditspreadar för europeiska investment grade bolag minskade med cirka 10 baspunkter under tredje kvartalet. För motsvarande high yield bolag minskade spreadarna med cirka 30 till 40 baspunkter. För banksektorn däremot ökade denna med 20 punkter på grund av osäkerheten i Deutsche Bank.

Långräntorna i Sverige föll med knappa 10 baspunkter samtidigt som de steg lika mycket för amerikanska. Korträntor i Sverige låg stilla medan de steg 20 baspunkter i USA.

Aktiemarknaderna utvecklades starkt under kvartalet med breda uppgångar i Europa, USA och Japan. MSCI World aktieindex steg under kvartalet som helhet med 4,9 procent i lokala valutor. Det svenska SIX60-indexet steg med hela 9,0 procent för tredje kvartalet.

Alecta Förmånsbestämd

Alectas förmånsbestämda försäkring avkastade 2,8 procent under tredje kvartalet. Den genomsnittliga årsavkastningen de senaste fem åren har varit 9,1 procent. Alectas kollektiva konsolidering för de förmånsbestämda försäkringarna ökade under tredje kvartalet och uppgick vid periodens slut till 142 procent. Solvensgraden var 156 procent. Starka finanser ger en långsiktig förmåga att skapa en fortsatt hög avkastning, vilket är gynnsamt för bolagets kunder bland såväl företag som privatpersoner.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?