Alecta förmånsbestämd försäkring

I en förmånsbestämd pension är man garanterad pension motsvarande en viss procent av sin slutlön vid pensionsåldern. Det spelar alltså ingen roll för den försäkrade vilken avkastning eller vilket antagande om förväntad livslängd bolaget har. Det påverkar istället arbetsgivarens pensionskostnader.

För att få full förmånsbestämd tjänstepension måste man ha tjänat in till pensionen under ett visst antal år och inbetalningarna måste normalt fortsätta fram till 65 år. Hur mycket den försäkrade tjänar under de tidigare åren i sitt yrkesliv spelar därför mindre roll. För att få en så hög förmånsbestämd tjänstepension som möjligt när det är dags att gå i pension är det däremot viktigt att inte går ner i lön de sista åren.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?