Största aktieinnehaven

De tio största aktieinnehaven i Alecta Optimal Pension.

Tabellen visar de tio största aktieinnehaven för Alecta Optimal Pension per den 30 december 2016:

Aktie Bransch Marknadsvärde (Msek) Andel av aktieportfölj
Investor Finans 2 033 4,6%
SEB Finans 1 961 4,5%
H&M Sällanköp 1 715 3,9%
Atlas Copco Industri 1 665 3,8%
Roche Hälsovård 1 628 3,7%
Alphabet IT 1 618 3,7%
Swedbank Finans 1 479 3,4%
Nordea Finans 1 332 3,0%
Novo Nordisk Hälsovård 1 256 2,9%
Volvo Industri 1 177 2,7%

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?