Placeringar

Placeringsinriktningarna för Alecta Optimal Pension består av tillgångar i aktier, fastigheter och räntebärande värdepapper. Tillgångarna är både svenska och utländska. Alecta är en av Sveriges största placerare.

Det sammanlagda marknadsvärdet för Alecta Optimal Pension per den 30 juni 2015 var 54,3 miljarder kronor.

Här redovisar vi tillgångsfördelningen för de olika placeringsinriktningarna i Alecta Optimal Pension. Klicka i diagrammen för att se en mer detaljerad beskrivning av respektive tillgångsslag.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?

addThis