Placeringar

Alecta är en av Sveriges största placerare.

Placeringsinriktningarna för Alecta Optimal Pension består av tillgångar i aktier, fastigheter och räntebärande värdepapper. Tillgångarna är både svenska och utländska.

Här redovisar vi  tillgångsfördelningen för de olika placeringsinriktningarna i Alecta Optimal Pension. Det sammanlagda marknadsvärdet per den 31 mars 2015 var 
53,6 miljarder kronor.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?

Låt oss veta vad du tycker om denna sida:

addThis