Konsolideringspolicy

Vad är konsolidering?

Kollektiv konsolidering i premiebestämd försäkring anger förhållandet mellan de tillgångar som försäkringsbolaget förvaltar och de försäkrades samlade pensionskapital.

Konsolideringspolicy för Alecta Optimal Pension

Pensionskapitalets avkastning bestäms och tillförs försäkringen månadsvis i efterskott utifrån de fördelningsbara tillgångarnas storlek vid respektive månadsslut. Målet är att konsolideringen ska vara 100 procent med den tillåtna variationen 98-102 procent.

Den fördelade avkastningen kommer därmed att variera från månad till månad och kan vara såväl positiv som negativ.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?