Avkastning för Alecta Optimal Pension

Förutom låga avgifter är bra avkastning viktigt för en bra pension. Alectas placeringsexperter har som sin enda uppgift att skapa så bra avkastning som möjligt för dina pensionspengar. Alecta Optimal Pension har haft bäst avkastning inom ITP sedan starten 2007. Här ser du hur avkastningen har varit i våra placeringsinriktningar.

Värdet på pensionskapitalet utvecklas med avkastningen och de inbetalningar som görs. Avkastningen på ditt pensionskapital beror på hur finansmarknaderna utvecklas, fördelningen mellan aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter, vilka placeringar vi har, skickligheten hos våra förvaltare och hur mycket avgifter som du betalar. Avkastningen kan gå både upp och ner. Vi fördelar avkastningen till dig varje månad.

Fyra olika placeringsinriktningar

I Alecta Optimal Pension finns fyra olika placeringsinriktningar. De innehåller olika andelar av aktier, fastigheter och räntebärande och därför blir det olika avkastning. Generellt kan man säga att en högre andel aktier över tid ger en högre avkastning.

Placeringsinriktning 60 procent aktier

Här redovisar vi månatligen den fördelade avkastningen för Alectas placeringsinriktning som har 60 procent aktier, 10 procent fastigheter och 30 procent räntebärande värdepapper som långsiktigt riktmärke. Placeringsinriktningen gäller som förval fram till 63 års ålder. 

Fördelad avkastning 1 mån 3 mån i år 1 år 3 år* 5 år*
2017-04-30 2,5% 5,8% 6,1% 14,8% 9,9% 11,6%

* Avkastning i snitt per år under de senaste tre respektive fem åren.

Redovisningen avser avkastning efter avdrag av kapitalförvaltningskostnad (0,03%) och före avdrag för administrationsavgift (0,10% för ITP 1) och skatt. Det vill säga avkastningsränta som fördelas månadsvis.

Historisk avkastning per månad och kalenderår

 

Ordförklaringar

Placeringsinriktning med 50 procent aktier

Placeringsinriktning med 40 procent aktier

Placeringsinriktning med 10 procent aktier

Marknadskommentar för första kvartalet 2017

Var informationen användbar för dig?